Nektarin

nektarin

Vårafrukterochgrönsaker som odlas av producenter som vi har avtalmed,erbjudskonsumenternaefteratt de har gåttgenomvårtföretagskvalitetskontrollochhälsoprovav jordbruks- ochmatingenjörer

Alla sorters av frukterochgrönsakerlevereras av våraleverantörerochförpackas i önskadstorlekochvikt.

Vårsortiment

Fantasia / StarkRed Gold / Crimson Gold 

VåraFörpackningar

30X40X14 cm – KartongBox
40X60X15 cm – KartongBox